Červenec 2017

Pravidla hry SLEDOVANÁ (moje vlastní)

7. července 2017 v 17:58 | Magorovo Wuhu |  Užitečné věci
Sledovaná je venkovní hra pro dva až tři hráče (něco mezi honěnou a schovávanou, ale na velké ploše), přičemž podle počtu hráčů se pravidla trošku mění. Hrací plochou je jedna celá městská čtvrť nebo pár ulic. Vždycky je užitečné si předem určit, odkud pokud hrací plocha bude. Všichni hráči musí mít zdravé nohy, oči a uši. Před zahájením hry by si hráči buďto měli pořídit píšťalku, nebo si předem domluvit pro každého jedince typický, hlasitý zvuk, kterým dají najevo svou přibližnou lokaci.
Doporučené vybavení: Píšťalka, vysílačka či mobil (pro případ, že by se hráči sobě navzájem ztratili), hodinky (no jo, nebo mobil. xD), plánek města či pouhý náčrt hrací plochy

Pravidla pro 2 hráče:
1. Hráč 1 zavře oči a zacpe si uši, je v podstatě jedno, kde, a dá hráči 2 náskok 1 minutu.
2. Za tuto dobu se hráč 2 musí vzdálit od hráče 1 na co největší vzdálenost, ze které bude pro hráče 1 ještě viditelný.
3. Po uplynutí doby náskoku hráč 1 otevře oči, uvidí hráče 2 a vydá se ho pronásledovat.
4. Hráč 2 uteče a schová se před hráčem 1. Od té chvíle platí, že nesmí být hráčem 1 spatřen. Další povinností hráče 2 je vždy vědět, kde je hráč 1 a kam má namířeno. Pokud se mu hráč 1 ztratí, hráč 2 zapíská na píšťalku nebo vyloudí předem domluvený zvuk a čeká, dokud se hráč 1 zase neobjeví. Pozor, hráč 2 nesmí být viděn!
5. Hra tedy probíhá tak, že hráč 1 pronásleduje hráče 2 a hráč 2 špehuje hráče 1. Hráč 2 mění své pozice, kdykoli se mu to zdá bezpečné, čímž hra nestagnuje. Může používat svůj zvuk k tomu, aby hráče 1 zlobil, lákal a naváděl.
6. Cílem hry pro hráče 1 je uvidět hráče 2. Jakmile hráče 2 uvidí, ukáže a zavolá na něj. Povinnost hráče 2 je hru ukončit a uznat svou prohru.
7. Hráč 2 vyhrává tehdy, pokud se mu podaří být neviděn po předem domluvenou dobu (doporučuje se 20 minut).

Pravidla pro 3 hráče:
1. Hráč 1 a hráč 2 zavřou oči a zacpou si uši, je v podstatě jedno, kde, a dají hráči 3 jednominutový náskok.
2. Za tuto dobu se hráč 3 musí vzdálit od obou hráčů na co největší vzdálenost, ze které bude ještě viditelný.
3. Po uplynutí doby náskoku hráči 1 a 2 otevřou oči, uvidí hráče 3 a vydají se ho pronásledovat.
4. Hráč 3 uteče a schová se před oběma hráči. Od té chvíle platí, že nesmí být ani jedním z druhých dvou hráčů spatřen. Jeho povinnosti jsou stejné jako výše pro hráče 2 ve hře pro dva.
5. V nestřeženém okamžiku se H2 odpojí od H1 a schová se. H1 ho přitom nesmí vidět, jinak H2 prohraje! H2 musí hráče 1 sledovat všude, kudy chodí, aniž by sám byl spatřen.
6. Cílem pro hráče 1 je chytit hráče 3.
7. Cílem pro hráče 2 je chytit hráče 3 dříve, než se to podaří hráči 1. Aniž by ho hráč 1 spatřil.
8. Cílem pro hráče 3 je postarat se o to, aby hráč 1 uviděl hráče 2, přičemž hráč 3 samozřejmě nesmí být chycen.
9. Vyhrává ten, kdo svůj cíl splní jako první.